رکابی-مردانه-استرچ---آبی-pic-1
رکابی مردانه استرج – آبی
۲۶۶,۴۰۰ تومان گزینه را انتخاب کنید

رکابی مردانه استرج – آبی

۲۶۶,۴۰۰ تومان

رکابی مردانه استرج – آبی گوریلاویر از الیاف لطیف و کشسان اسپانتکس تهیه شده که در مقابل تعرق شدید حاصل از ورزش، بسیار مقاوم و ثابت است. تغییر حالت یا شکل ظاهری در این مدل رکابی، بسیار بی معنی است. همزمان با استحکام، بافت کشسان و استرج این طرح، باعث نمایی جذب بر عضلات شده و زیبایی خاصی در ظاهر فرد ایجاد میکند. طرح چاپ روی این مدل رکابی هم برگرفته از طرح خشن و قدرتمند ماسل مانکی  برند گوریلا ویر است.

پاک کردن
[vc_row rtl_reverse=”yes” mobile_bg_img_hidden=”no” tablet_bg_img_hidden=”no” woodmart_parallax=”0″ woodmart_gradient_switch=”no” row_reverse_mobile=”0″ row_reverse_tablet=”0″ woodmart_disable_overflow=”0″][vc_column width=”1/2″][woodmart_title color=”primary” align=”right” style=”underlined” tag=”h1″ subtitle_style=”background” woodmart_css_id=”5d46aa16e1e7c” title=”رکابی استرج گوریلاویر – آبی” title_width=”100″ subtitle=”مشخصات کامل”][woodmart_list list_type=”unordered” list_style=”rounded” woodmart_css_id=”5d46ab584e138″ list=”%5B%7B%22list-content%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%20%3A%20%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20Gorilla%20Wear%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%20%3A%20%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D9%85%D8%AF%D9%84%20%3A%20Gorilla%20Wear%20Stretch%20Tank%20Tops%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D8%B1%D9%86%DA%AF%20%3A%20%20%D8%A2%D8%A8%DB%8C%20%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%88%20%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D8%AC%D9%86%D8%B3%20%3A%2092%20%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%20%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87%20%D9%88%208%20%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%DA%A9%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D8%AC%D9%86%D8%B3%20%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87%E2%80%8C%20%3A%E2%80%8C%20%D9%86%D8%B1%D9%85%20%D9%88%20%DA%A9%D9%85%DB%8C%20%D8%B6%D8%AE%DB%8C%D9%85%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA%20%3A%20%DA%86%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AC%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D8%A2%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%20%3A%20%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D8%AC%DB%8C%D8%A8%20%3A%20%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%3A%20%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%20-%20%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%3A%20%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AF%20%3A%2090404400%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%3A%20%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AC%20%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%84%20%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%81%20%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%81%20%D9%88%20%DA%A9%D8%B4%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AA%DA%A9%D8%B3%20%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%20%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%82%20%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D8%8C%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%20%D9%88%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%B4%DA%A9%D9%84%20%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D9%84%20%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%8C%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%20%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%DA%A9%D8%B4%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AC%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D8%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AC%D8%B0%D8%A8%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%D9%88%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF.%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D8%B4%D9%88%20%3A%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82%20%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%AA%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%22%7D%5D” icons_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLmxpc3QtaWNvbiJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI1ZDQ2YWI1ODRlMTM4IiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiI2RkMzMzMyJ9fQ==”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][woodmart_title color=”primary” align=”left” style=”underlined” tag=”h2″ subtitle_style=”background” woodmart_css_id=”5d46a704bcb02″ title=”Gorilla Wear Stretch Tank Top – Blue” title_width=”100″ subtitle=”Details & Description”][vc_column_text text_larger=”no”]

Stretch Tank Top

Art.no. 90404400
Color: ‌Blue
Quality: 92% cotton, 8% elastane

Sometimes, you need more than comfort. Sometimes, you need stretch! Don’t just reach for that banana, stretch for it! Approved and tested by our team of Gorilla scientists, who are currently using them as catapults in an epic banana fight. Incoming banana!

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]