رکابی مردانه کلاسیک – نقره ای

رکابی مردانه کلاسیک – نقره ای مشکی باعث زیباترشدن هر بدنسازی میشود. کیفینی که از الیاف پنبه برمیاد و نامی از برند گوریلا بر جلوی آن که یادآور اصالت و تجربه و قدمت است.
محصولی بسیار متنوع در رنگ که داشتن آن به هر بدنسازی بشدت توصیه میشود.

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.

[vc_row rtl_reverse=”yes” mobile_bg_img_hidden=”no” tablet_bg_img_hidden=”no” woodmart_parallax=”0″ woodmart_gradient_switch=”no” row_reverse_mobile=”0″ row_reverse_tablet=”0″ woodmart_disable_overflow=”0″][vc_column width=”1/2″][woodmart_title color=”primary” align=”right” style=”underlined” tag=”h1″ subtitle_style=”background” woodmart_css_id=”5d4ea0dcab9bc” title=”رکابی مردانه کلاسیک Classic – نقره ای ” title_width=”100″ subtitle=”مشخصات کامل” woodmart_empty_space=””][woodmart_list list_type=”unordered” list_style=”rounded” woodmart_css_id=”5d4ea0e8299b4″ list=”%5B%7B%22list-content%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%20%3A%20%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20Gorilla%20Wear%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%20%3A%20%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D9%85%D8%AF%D9%84%20%3A%20Gorilla%20Wear%20Classic%20Tank%20Tops%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D8%B1%D9%86%DA%AF%20%3A%20%20%D9%85%D8%B4%DA%A9%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D9%86%DA%AF%20%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%82%20-%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%20%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%BE%D8%B4%D8%AA%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D8%AC%D9%86%D8%B3%20%3A%20100%20%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%81%20%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D8%AC%D9%86%D8%B3%20%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87%E2%80%8C%20%3A%E2%80%8C%20%D9%86%D8%A7%D8%B2%DA%A9%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D9%86%D8%B1%D9%85%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA%20%3A%20%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87%20%DA%86%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D8%A2%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%20%3A%20%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D8%AC%DB%8C%D8%A8%20%3A%20%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%3A%20%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%20-%20%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%3A%20%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AF%20%3A%2090104988%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%3A%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%AF%D9%84%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9%20%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%86%20%D9%87%D8%B1%20%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF.%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%81%20%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%20%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%20%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C%20%D8%A2%D9%86%20%DA%A9%D9%87%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87%20%D9%88%20%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%22%7D%2C%7B%22list-content%22%3A%22%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D8%B4%D9%88%20%3A%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82%20%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%AA%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%22%7D%5D” icons_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLmxpc3QtaWNvbiJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI1ZDRlYTBlODI5OWI0IiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiI2RkMzMzMyJ9fQ==”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][woodmart_title color=”primary” align=”left” style=”underlined” tag=”h2″ subtitle_style=”background” woodmart_css_id=”5d4ea0a0203a8″ title=”Gorilla Wear Classic Tank Top – Silver” title_width=”100″ subtitle=”Details & Description” woodmart_empty_space=””][vc_column_text text_larger=”no”]

This Tank Top is inspired by our original Classic Tank Top style. With this classic tank top you can’t miss. The Gorilla Wear logo on the front and back are Flashing Silver or Gold. This can be seen from a mile away. If you like getting your shine on or just want to try something new then this is definitely the Tank Top for you. It’s time to show the people that you are a member of the GORILLA WEAR family where you can choose between the colors Silver and Gold.

Check the size chart to find your perfect fit!

About Gorilla Wear
Since the 80’s Gorilla Wear is a legendary American worldwide bodybuilding and fitness lifestyle brand “for the motivated”. Every style of apparel is designed for motivated and demanding athletes everywhere in the World. It is unique, it will fit, it will not break down and it will give you the authentic and individual look your body deserves!

Art.no. 90104988
Color: Black with Silver Logo
Quality: 100% cotton

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]